Wyszukaj:
Urząd Gminy Dębowa Łąka
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych
•  Wyprawka szkolna 2013/2014
•  Stypendia szkolne
•  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
•  Powszechny spis rolny 2010
•  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Załatwianie Spraw
•  Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Kontakt
•  Oferty pracy w Urzędzie Gminy
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Projekty uchwał
•  Regulamin urzędu
•  Strategia rozwoju
•  Protokoły
•  Zarządzenia
•  Zawiadomienie
•  Obwieszczenia
•  Informacje
  Oświadczenia majątkowe
•  Wójt
•  Radni
•  Kierownicy jednostek organizacyjnych, Sekretarz, Skarbnik
•  Dyrektorzy szkół i Kierownik biblioteki
•  Kierownik Samodzielnego Publicznego ZOZ w Dębowej Łące
  Ogłoszenia
•  O środowisku
•  Nieruchomości
•  Konkursy
•  Inne
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku
•  Informacje z KRUS
•  Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych
•  Dokumenty planistyczne
  Wybory
•  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębowa Łąka 2013
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2011
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory prezydenckie 2010
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębowa Łąka 2009
•  Wybory 2009
•  Wybory 2007
  Ochrona środowiska
•  Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami
•  Usuwanie azbestu
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
•  Obwieszczenia
  PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE
•  Spis formularzy A
•  Spis formularzy B
•  Spis formularzy C
•  Spis formularzy D
•  Spis formularzy E
•  Spis formularzy F
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Plan imprez sportowych
  Inwestycje
•  dofinansowane ze srodków zewnętrznych
  Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące
•  Kontakt
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  Wzory wniosków
•  wycinka drzew
•  zwrot podatku akcyzowego
•  Procedura udzielania i odmowy udzielania informacji publicznej
•  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy
•  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
•  Podatek od nieruchomości
•  Podatek rolny
Pomoc
Statystyki

967736
od 24 listopada 2006

 

 

  

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje Wyborców, że w związku z uchwałą Rady Gminy Dębowa Łąka Nr 38/12 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie obwodów do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostały ustalone trzy obwody wyborcze:

 

 

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo: Dębowa Łąka, Niedźwiedź

Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Dębowej Łące,

 

2

Sołectwo: Łobdowo, Wielkie Pułkowo, Kurkocin

Szkoła Podstawowa w Łobdowie, Łobdowo

3

Sołectwo: Wielkie Radowiska, Małe Pułkowo, Lipnica

Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach,


 

W związku z powyższym mieszkańcy sołectw Łobdowo, Wielkie Pułkowo oraz Kurkocin będą głosować w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Łobdowie. Mieszkańcy pozostałych sołectw głosują w tych samych lokalach jak w poprzednich wyborach.


 

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniu
25 maja 2014 r. w godz. 700 - 2100 .

 

 

 

Wójt Gminy Dębowa Łąka
 

(-) lek. wet. S. Szarowski

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Gminy Dębowa Łąka

www.ugdl.pl

ADRES:


Urząd Gminy Dębowa Łąka
87-207 Dębowa Łąka 38
woj. kujawsko-pomorskie


KONTAKT:


Telefon: (56) 6884910
E-mail: 
sekretariat@ugdl.pl 
Fax: (56) 6889258GODZINY PRACY URZĘDU GMINY:


Urząd Gminy w Dębowej Łące jest czynny od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7.15 - 15.15


Nr rachunku bankowego:
SWIFT: GBWCPLPP 

nr rach.: 40 9489 0002 2003 0007 0221 0001

W budynku Urzędu Gminy działa Punkt przyjęć interesantów Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Punkt czynny jest we wtorki. Imformacje na temat dokładnych godzin urzędowania oraz zakresu działania udziela Komenda Policji pod n-rem telefonu (56) 687-72-21